Robotics and Biomimetics  - ROBIO

领  域:  人工智能

论文统计图
相关事件


最新的论文更多>>
Workpiece localization with shadow detection and removing  
Zhengke Qin , Wenjun Zhu , Peng Wang , Hong Qiao
Robotics and Biomimetics  2013
0次引用 0 0
An experiments based modeling method for Pneumatic Artificial Muscle  
Ji-zhuang Fan , ZHONG Jun , Leitao Jiao , Jie Zhao , Yulong Qiu , Wei Zhang
Robotics and Biomimetics  2013
0次引用 0 0
A novel lane changing algorithm with efficient method of lane detection  
Gang Wang , Yimin Zhou , Guoqing Xu , Xian Liu , Yun-hui Liu
Robotics and Biomimetics  2013
0次引用 0 0
A leg-wheel prototype rover designed to climb steep slope of uncompacted loose sand  
Ahmad Najmuddin , Yasuhiro Fukuoka , Shin-ichi Aoshima
Robotics and Biomimetics  2013
0次引用 0 0
Experimental study on morphology and kinematics of mudskipper in amphibious environments  
Lei Wang , Min Xu , Bo Liu , Tianyu Jiang , Shiwu Zhang , Jie Yang
Robotics and Biomimetics  2013
0次引用 0 0
 录用率: 参会人数: 影响力:
投稿方向:
会议点评
还没有人点评哦
主要作者
Yangsheng Xu
Chinese University of Hong Kong
 
Shugen Ma
Ritsumeikan University
 
Hong Liu
Nanchang HangKong University
 
Ning Xi
Michigan State University
 
Yue Chao Wang
 
主要概念
Feedback
Feedback
Feedback
我想反馈:
排行榜